Drzwi zewnętrzne IDEAL 4000/7000

 

DRZWI ZEWNĘTRZNE są elementem budowlanym, od którego oczekuje się zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa oraz ochrony przed hałasem i warunkami pogodowymi.

Dzięki wielokomorowej budowie, głębokości zabudowy od 60 do 70 mm i zastosowaniu progu drzwiowego termoizolowanego posiadają bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej. 
Wysoka stabilność skrzydeł poprzez użycie zbrojeń o dużych przekrojach poprzecznych oraz zastosowanie zgrzewalnych łączników narożnych gwarantuje odpowiednie parametry statyczne i wytrzymałościowe. Niski próg o wysokości 20 mm odpowiada wymogom dla budownictwa pozbawionego barier architektonicznych. Specjalnie ukształtowane stopy progu umożliwiają łączenie z systemowymi profilami dodatkowymi, takimi jak np. poszerzenia. Szeroki okapnik aluminiowy odprowadza spływ wody na zewnątrz. Możliwość doboru różnorodnych wypełnień o szerokości do 33mm oraz 41mm pozwala swobodnie kształtować fasadę domu i stworzyć jego harmonijny obraz.