IDEAL 8000. 

Nowy wymiar energooszczędności.

 

Okna w systemie ideal 8000 to połączenie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych dla uzyskania ponadprzeciętnych właściwości, gwarantujących ciepło, ciszę i wyjątkową estetykę okna. Przy projektowaniu systemu nacisk położono przede wszystkim na redukcję parametrów cieplnych i akustycznych.  Możliwe było to dzięki zwiększeniu w serii ideal 8000 głębokości zabudowy profili do 85 mm, sześciokomorowej budowie kształtowników oraz systemowi trzech uszczelek.

Uzyskany w badaniach współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf=1,0 W/m2K sytuuje system IDEAL 8000 w gronie rozwiązań o podstawowym znaczeniu dla inwestorów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym.

Dzięki poszerzeniu wrębu szybowego, możliwe jest zastosowanie energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm, co pozwala na tworzenie okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną. Wyrazisty i doskonały w formie design pozwala osiągnąć oryginalne rozwiązania architektoniczne. Okna w systemie ideal 8000 cechuje wielość wariantów konstrukcyjnych, wzajemna kompatybilność profili, a przede wszystkim swoboda w zakresie wyboru optymalnego rozwiązania. Szeroka oferta folii dekoracyjnych oraz system nakładek aluminiowych umożliwiają uzyskanie praktycznie dowolnej kolorystyki okien.