Nowe systemy do budownictwa pasywnego i energooszczędnego:
 ideal 8000
 ideal 7000 Thermo 
 

Nowoczesna architektura wymaga nowych standardów. Zmieniające się wymagania prawne stawiane stolarce budowlanej w najbliższym czasie, jak również przede wszystkim oczekiwania klientów poszukujących coraz cieplejszych okien to tendencje wobec których nie można pozostawać obojętnym. Najważniejszym parametrem okien pasywnych jest współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw, jego wartość powinna wynosić: Uw<0,8W/m2K.

Okna w systemie ideal 8000 to propozycja firmy ideal OKNA, która jest odpowiedzią na te wymagania, kładziemy w niej duży  nacisk  na redukcję parametrów cieplnych i akustycznych. Możliwe jest to dzięki zwiększeniu w serii ideal 8000 głębokości zabudowy profili do 85 mm, zwiększeniu liczby komór w kształtownikach, trzem uszczelkom oraz poszerzeniu wrębu szybowego do 51mm, co daje nam możliwość stosowania energooszczędnych pakietów szybowych, co pozwala na tworzenie okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną. Dzięki wydzieleniu przez trzecią uszczelkę tzw. suchej komory w której pracują okucia, zwiększa się żywotność i trwałość mechanizmów okuciowych.

Współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf=1,0 W/m2K sytuuje go w gronie rozwiązań o podstawowym znaczeniu dla inwestorów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym. Możliwość stosowania energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm pozwala na tworzenie okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną. Na przykład okno referencyjne o wymiarach 1230 x 1480 mm przy zastosowaniu pakietu szybowego o współczynniku Ug=0,5 W/m2K W/m2K osiąga współczynnik izolacji termicznej wynoszący Uw=0,76 W/m2K.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    ideal 8000

 

 

 

Okna w nowym systemie ideal 7000 THERMO 85 mm jest kolejną propozycją firmy ideal OKNA dedykowaną dla budownictwa energooszczędnego. Głębokość zabudowy profili wynosząca 85 mm oraz sześciokomorowa budowa gwarantują ponadprzeciętne właściwości izolacyjności termicznej. Jest to nowa seria w ramach linii profili o głębokości zabudowy 85 mm. Zapewnia to pełną kompatybilność z nowym  systemem drzwi zewnętrznych 85 mm, jak również  nowym systemem drzwi unoszono-przesuwnych HST 85 mm. Różnica w stosunku do wyróżnionego Złotym Medalem 2013 MTP systemu ideal 8000 polega jedynie na sposobie uszczelnienia, gdyż profile ideal 7000 THERMO to systemy z uszczelnieniem zewnętrznym. Dzięki takiej konstrukcji mamy między innymi możliwość zaoferowania energooszczędnego rozwiązania dla konstrukcji stałoszklonych, bez konieczności stosowania adapterów. Szeroki wybór różnego rodzaju listew przyszybowych oraz możliwość zastosowania w tym systemie pakietów szybowych o szerokości do 51 mm pozwala na tworzenie okien charakteryzujących się znakomitymi właściwościami w zakresie izolacyjności cieplnej.

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                         ideal 7000 Thermo